Danh mục
 • Liên hệ
 • Trụ sở chính

  TRƯỜNG CĐ XÂY DỰNG SỐ 2

  Số 190 Võ Văn Ngân, phường Trường Thọ

  Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh


  Điện thoại: 08.8960087 - 08.8962938

  Fax: 08.8968161


  Email: phongdaotao.cx2@moet.edu.vn

  Website: www.hcc2.edu.vn