Danh mục
Thông tin tuyển sinh năm 2016

Xem giới thiệu chi tiết các ngành:

                         1. Ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

                                 2. Ngành Quản lý xây dựng

                                 3. Ngành Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước

                                 4. Ngành Kế toán

                                 5. Ngành Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng

                                 6. Ngành Công nghệ kỹ thuật giao thông

                                 7. Chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp

                                 8. Chuyên ngành kinh doanh bất động sản

                                 9. Ngành Công nghệ kỹ thuật kiến trúc

Danh sách phụ trách khoa trực tư vấn tuyển sinh năm 2016

STT NGÀNH GIẢNG VIÊN PHỤ TRÁCH ĐIỆN THỌAI EMAIL
1 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng Thái Ngọc Thịnh

0982238779

0987116600

thaingocthinh@gmail.com
2 Quản  lý xây dựng Chu Thị Lan Anh 0978446996 lananhdaihockt99@yahoo.com
3 Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước Vương Đức Hải 0918260770 vuongduchai@gmail.com
4 Kế toán Đỗ Thị Xuân Thu 0902307258 xuanthu212@gmail.com
5 Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng Phạm Minh Đức 0908511955 giau77@yahoo.com
6 Công nghệ kỹ thuật giao thông Phạm Hương Huyền 0938975479 phamhuonghuyen@gmail.com
7 Quản trị kinh doanh Đỗ Thị Xuân Thu 0902307258 xuanthu212@gmail.com
8 Công nghệ kỹ thuật kiến trúc Trương Thị Anh Thư 0907663424 thutruonganh@gmail.com

 

Trân trọng.