Danh mục
Thông báo về việc nghĩ lễ và kế hoạch học bù
Thông báo về việc nghĩ lễ và kế hoạch học bù

Căn cứ thông báo số 406/TB-CĐXD2 ngày 29/8/2014 của trường cao đẳng xây dựng số 2 về việc nghĩ lễ 02/9 và kế hoạch làm bù, Phòng Đào tạo thông báo đến toàn thể giảng viên và sinh viên học sinh có lịch giảng và lịch học ngày 01/9/2014 về lịch dạy bù như sau:

- Ngày 01/09/2014 (thứ 2) được nghĩ: Bố trí dạy bù vào ngày 13/09/2014 (thứ 7).

- Ngày 02/09/2014(thứ 3): Nghĩ lễ theo quy định.

Nhà trường yêu cầu các giảng viên và sinh viên học sinh thực hiện lịch dạy bù và học bù theo đúng quy định.