Danh mục
Thông báo tuyển sinh liên thông lên trình độ đại học chính quy năm 2018

Phòng Đào tạo trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, thông báo tuyển sinh liên thông lên trình độ đại học hệ chính quy năm 2018 như sau:

- Chi tiết cụ thể xem file đính kèm (tại đây)