Danh mục
Thống báo tuyển sinh liên thông, đại học luật Đại học Huế

Phòng Đào tạo trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, thông báo tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học, văn bằng 2 ngành luật thuộc Đại học Huế như sau:

- Chi tiết cụ thể xem file đính kèm (tại đây)