Danh mục
Thông báo tuyển sinh liên thông Cao đẳng lên Đại học Giao thông Vận tải hệ vừa làm vừa học

Phòng Đào tạo trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, thông báo tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học Giao Thông Vận Tải năm 2019 như sau:

- Chi tiết cụ thể xem file đính kèm (tại đây)