Danh mục
Thông báo tuyển sinh Cao đẳng liên thông chính quy năm 2021

Phòng Đào tạo trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, thông báo tuyển sinh Cao đẳng liên thông năm 2021 như sau:

- Chi tiết cụ thể xem file đính kèm (tại đây)

- Phiếu đăng ký xét tuyển tải (tại đây)