Danh mục
Thông báo mở đợt đăng ký học phần học kỳ hè năm 2017-2018

Phòng Đào tạo trường Cao Đẳng Xây Dựng Thành Phố Hồ Chí Minh thông báo đến các sinh viên học sinh kế hoạch mở đợt đăng ký học phần học kỳ hè năm học 2017-2018 như sau:

Chi tiết cụ thể xem file đính kèm (tại đây)