Danh mục
Thông báo Lễ Khai Giảng liên thông Đại học Bách khoa đợt tháng 12 năm 2016
Lễ khai giảng