Danh mục
Thông báo kế hoạch tốt nghiệp Cao đẳng & Trung cấp năm 2018

Phòng Đào tạo trường Cao Đẳng Xây Dựng Thành Phố Hồ Chí Minh thông báo đến các sinh viên hệ Cao đẳng chính quy khóa 2014 & học sinh Trung cấp chuyên nghiệp khóa 2016 và các sinh viên học sinh khóa trước kế hoạch tốt nghiệp như sau:

- Kế hoạch tốt nghiệp Cao đẳng (xem tại đây)

- Kế hoạch tốt nghiệp Trung cấp (xem tại đây)