Danh mục
Kết quả thi tiếng anh đầu vào 2016

Phòng Đào tạo trường Cao Đẳng Xây Dựng Số 2, thông báo đến các bạn sinh viên - học sinh kết quả thi tiếng anh đầu vào 2016 cụ như sau:

Chi tiết xem file đính kèm (tại đây)

Lưu ý:

Những bạn nào đạt từ 5 điểm trở lên sẽ được miễn môn tiếng anh tăng cường.