Danh mục
Kế hoạch tốt nghiệp Cao đẳng chính quy tín chỉ khóa 2015

Phòng Đào tạo trường Cao Đẳng Xây Dựng Thành Phố Hồ Chí Minh thông báo đến các sinh viên hệ Cao đẳng chính quy tín chỉ khóa 2015 kế hoạch tốt nghiệp như sau:

- Chi tiết cụ thể xem file đính kèm (xem tại đây)