Danh mục
Kế hoạch thực hiện tốt nghiệp khóa 2016 đợt tháng 04 năm 2019

Phòng Đào tạo trường Cao Đẳng Xây Dựng Thành Phố Hồ Chí Minh thông báo đến các bạn sinh viên - học sinh kế hoạch tốt nghiệp Cao đẳng chính quy tín chỉ khóa 2016 đợt tháng 04 năm 2019 như sau:

- Chi tiết cụ thể xem file đính kèm (tại đây)

Lưu ý:

- Sinh viên các khóa trước đủ điều kiện tốt nghiệp có thể thực hiện tốt nghiệp trong đợt này.

- Sinh viên khóa trước liên lạc trực tiếp phòng Đào tạo để được hướng dẫn cụ thể hơn.