Danh mục
Kế hoạch thực hiện tốt nghiệp đợt tháng 10 năm 2020

Phòng Đào tạo trường Cao Đẳng Xây Dựng Thành Phố Hồ Chí Minh thông báo đến các bạn sinh viên - học sinh kế hoạch tốt nghiệp Cao đẳng chính quy tín chỉ khóa 2014 & trung cấp chuyên nghiệp khóa 15, 16 đợt tháng 10 năm 2020 như sau:

- Kế hoạch tốt nghiệp Cao đẳng khóa 2014 (tại đây)

- Kế hoạch tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp khóa 2015,2016 (tại đây)

Lưu ý:

- Sinh viên các khóa trước đủ điều kiện tốt nghiệp có thể thực hiện tốt nghiệp trong đợt này.

- Sinh viên khóa trước liên lạc trực tiếp phòng Đào tạo để được hướng dẫn cụ thể hơn.