Danh mục
Kế hoạch thực hiện tốt nghiệp Cao đẳng tín chỉ khóa 2018 đợt tháng 11 năm 2020

Phòng Đào tạo trường Cao Đẳng Xây Dựng Thành Phố Hồ Chí Minh thông báo đến các bạn sinh viên - học sinh kế hoạch tốt nghiệp Cao đẳng chính quy tín chỉ khóa 2018 đợt tháng 11 năm 2020 như sau:

- Kế hoạch tốt nghiệp Cao đẳng (xem tại đây)

Lưu ý:

- Sinh viên các khóa trước đủ điều kiện tốt nghiệp có thể thực hiện tốt nghiệp trong đợt này.

- Sinh viên khóa trước liên lạc trực tiếp phòng Đào tạo để được hướng dẫn cụ thể hơn.