Danh mục
Kế hoạch thi tốt nghiệp Cao đẳng khóa 2014 & Trung cấp khóa 2015 đợt tháng 10 năm 2017

Phòng Đào tạo trường Cao Đẳng Xây Dựng Thành Phố Hồ Chí Minh thông báo kế hoạch thi tốt nghiệp Cao đẳng chính quy khóa 2014 & Trung cấp chuyên nghiệp khóa 2015 và các khóa trước đủ điều kiện về dự thi tốt nghiệp như sau:

- Cao đẳng chính quy khóa 2014 & các khóa trước (xem tại đây)

- Trung cấp chuyên nghiệp khóa 2015 & các khóa trước (xem tại đây)

Lưu ý:

- Tất cả các bạn sinh viên - học sinh muốn dự thi tốt nghiệp phải làm đơn xin dự thi theo mẫu (tại đây)