Danh mục
Danh sách phòng thi liên thông từ trung cấp lên cao đẳng
Danh sách phòng thi liên thông từ trung cấp lên cao đẳng

Phòng Đào tạo thông báo danh sách thí sinh dự thi (theo phòng thi) liên thông từ trung cấp lên cao đẳng.

Yêu cầu các thí sinh có mặt tại hội đồng thi theo lịch:

Sáng ngày 10,11/10: có mặt lúc 7h30

Chiều ngày 10/10: có mặt lúc 13h30

Xem danh sách chi tiết tại đây