Danh mục
Danh sách cấp chứng chỉ Giáo dục quốc phòng - An ninh đợt tháng 5/2015
Danh sách cấp chứng chỉ Giáo dục quốc phòng - An ninh đợt tháng 5/2015

Trường Cao đẳng Xây dựng số 2 thông báo đến các sinh viên hệ cao đẳng  đã hoàn thành môn học Giáo dục quốc phòng về việc cấp chứng chỉ như sau:

1. Các sinh viên tốt nghiệp đợt 2 năm 2014 được cấp chứng chỉ đợt tháng 5/2015 (danh sách tại đây).

2. Các sinh viên đã tốt nghiệp nhưng chưa được cấp chứng chỉ, liên hệ với Phòng Đào tạo (Cô Hạnh, 083 8960607 - 0903642847) để đăng ký được cấp chứng chỉ vào các đợt tiếp theo.

3. Các sinh viên đang học tập tại trường, đã hoàn thành khoá học thì lập danh sách đăng ký cấp chứng chỉ Giáo dục quốc phòng gửi về Phòng Đào tạo trước ngày 30/06/2015.

Trân trọng thông báo.