Danh mục
Chuẩn đầu ra Cao đẳng hệ chính quy Ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp

BOÄ XAÂY DÖÏNG                                           COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG XAÂY DÖÏNG SOÁ 2                          Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc

 

       
   

 

 


CHUẨN ĐẦU RA ĐỐI VỚI SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

CAO ĐẲNG – HỆ CHÍNH QUY

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 554/QĐ – CĐXD2, ngày 31 tháng 3 năm  2011 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Xây dựng số 2)

 

-     Ngành đào tạo:              Xây dựng dân dụng và công nghiệp

(Civil and industrial structures)

-     Trình độ đào tạo:          Cao đẳng

-     Hình thức đào tạo:        Chính quy    

-     Thời gian đào tạo:        Ba (03) năm

-     Đối tượng học sinh:      Tốt nghiệp PTTH

 

I.      Giới thiệu chương trình đào tao

 • Chương trình đào tạo Cử nhân cao đẳng chuyên ngành dân dụng và công nghiệp được xây dựng theo chương trình khung của Bộ GD & ĐT với mục tiêu đào tạo cụ thể, rõ ràng, sát thực.
 • Học xong chương trình này, người học đạt trình độ của một cử nhân cao đẳng, có khả năng làm việc như :
  •  Kỹ thuật viên, chuyên viên phân tích, kiểm định chất lượng.
  • Chuyên viện phụ trách một mảng trong dây chuyền công nghệ thi công.
  • Chuyên viên tính toán, thiết kế trong nhóm thiết kế công trình.
 • Có đủ kiến thức. kỹ năng để tiếp tục theo học chương trình đào tạo cao hơn trong lĩnh vực xây dựng.

 

II.     Yêu cầu về kiến thức

      1/. Kiến thức chung:

 • Có nhận thức đúng vể chủ nghĩa xã hội, tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng cộng sản Việt nam.
 • Bảo đảm phẩm chất của người công dân: chấp hành chính sách của nhà nước, tôn trọng và làm theo hiến pháp, pháp luật, có tinh thần trách nhiệm và ý thức kỷ luật cao
 • Trình độ tiếng Anh tương đương 300 điểm TOEIC trở lên.
 • Trình độ tin học tương đương trình độ A: sử dụng được các tính năng cơ bản các phần mềm chuyên ngành Autocad, Etabs, Excel, word.

2/.  Kiến thức chuyên ngành:

 • Nắm vững những nội dung cốt lõi của các môn học cơ sở, cơ sở ngành.
 • Có khả năng áp dụng các kiến thức cơ sở ngành vào tính toán kỹ thuật, chuyên môn.
 • Nắm vững quy trình khảo sát lấy số liệu thiết kế các công trình nhỏ.
 • Có khả năng thiết kế thi công, thiết kế tổ chức thi công, giám sát thi công các công trình vừa và nhỏ.
 • Thẩm định được các thiết kế kỹ thuật, thiết kế thi công các công trình vừa và nhỏ.
 • Lập và trình duyệt dự toán các công trình quy mô nhỏ.

 

III.      Yêu cầu về kỹ năng

      1/. Kỹ năng cứng

 • Khảo sát lấy số liệu phục vụ cho thiết kế các công trình vừa và nhỏ
 • Kiểm tra, thẩm định đánh giá chất lượng vật liệu, chất lượng các công tác trong quá trình thi công.
 • Thi công các công trình dân dụng và công nghiệp nhỏ.
 • Thi công các hạng mục công trình có quy mô lớn dưới sự hướng dẫn của kỹ sư và chuyên gia.
 • Xử lý các sự cố kỹ thuật thông thường xảy ra trong quá trình thi công.
 • Năng động, sáng tạo và trách nhiệm trong chuyên môn.

2/. Kỹ năng mềm

 • Quan hệ tốt với đối tác và đồng nghiệp
 • Có khả năng thuyết trình các vấn đề về kỹ thuật, chuyên môn thông thường.
 • Kỹ năng làm việc theo nhóm
 • Vẽ thành thạo các bản vẽ thiết kế, thi công trên máy tính
 • Chạy một số phần mềm hỗ trợ thiết kế.

 

IV.      Yêu cầu về thái độ

 •    Hiểu biết các vấn đề về đương đại, các vấn đề liên quan đến ngành xây dựng
 •    Có lòng yêu nước, yêu quê hương, trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng và lợi ích của đất nước.
 •    Có ý thức nghề nghiệp đúng đắn, tác phong lao động cần cù, khoa học phù hợp với thực tiễn sản xuất. Có tinh thần hăng say lao động, yêu ngành, yêu nghề, lao động có kỹ thuật, có kỷ luật cao, chất lượng hiệu quả.

 

V.        Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

 •    Các công ty xây dựng dân dụng và công nghiệp.
 •    Các công ty tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát.
 •    Các phòng thí nghiệm về xây dựng.
 •    Các trường đào tạo nghề.

 

VI.      Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

 •    Học sinh sau khi tốt nghiệp trường Cao đẳng xây dựng số 2, ngoài kỹ năng tay nghề vững vàng làm việc, còn hoàn toàn có khả năng học tiếp liên thông lên hệ thống các trường Đại học có cùng chuyên ngành.
 •    Nếu có nhu cầu, có khả năng học chuyển đổi các chuyên ngành khác (cùng nhóm ngành)

 

 

-----oOo-----